Pogoji uporabe

S potrditvijo naročila izjavljate, da se strinjate s pogoji poslovanja spletne trgovine www.hisapeninfrangez.si in www.frutti.si predvsem, da sprejemate pogoje ter pravice iz bloka z informacijami in sicer:

Z registracijo v spletno trgovino izjavljate, da se strinjate s pogoji poslovanja spletne trgovine hisapeninfrangez.si in frutti.si predvsem, da sprejemate pogoje ter pravice iz bloka z informacijami in sicer:

Predlagamo vam, da zgoraj navedene pogoje natisnete in arhivirate za morebitno kasnejšo uporabo.

Vsa korespondenca med strankami se vodi elektronsko.

Zaradi preprečitve morebitnih zlorab plačilnih kartic in naročanja na tuje ime z plačilom po povzetju je ob registraciji nujen vnos vaše mobilne številke, na katero bomo lahko preverili pristnost naročila in s tem vsaj delno preprečili zgoraj navedene zlorabe.

Vse cene v spletni trgovini www.hisapeninfrangez.si in www.frutti.si so dokončne glede na dan naročila in že vsebujejo DDV.

Po zaključku nakupa boste prejeli potrditev prejema naročila preko e-pošte z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu.

Vrednost DDV-ja in strošek privzete dostave sta razvidna v nakupovalni košarici. Z orodji v košarici pa lahko preverite tudi strošek dostave drugih dostavnih služb.

Na blagajni lahko izbirate med več vrstami plačil in dostavnimi službami. Vrednost košarice se bo samodejno prilagajala glede na izbrane možnosti. Na blagajni lahko tudi uporabite morebitne kupone ali darilne bone. Blagajna je oblikovana tako, da so vam vse možnosti vedno in takoj na razpolago tako, da imate vedno pregled nad celotnim vašim naročilom.

Slike ob opisih posameznih artiklov so lahko simbolične in lahko ne odražajo dejanskih barvnih kombinacij posameznih artiklov ali morebitnih dodatkov, kot so nalepke ipd.

Če boste prejeli artikel, ki ga je proizvajalec spremenil bomo vsekakor pripravljeni težavo reševati sporazumno. Če pa želite izdelek vrniti prosimo izpolnite naš reklamacijski zapisnik za vračilo blaga.

Dodatki in aranžmaji na slikah niso sestavni del ponudbe razen, če je v opisu navedeno drugače.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI:

hisapeninfrangez.si in frutti.si je proizvajalec blaga, ponujenega na tej spletni strani. Pakiranje izdelka in z njim povezani dokumenti lahko vsebujejo informacije, ki se razlikujejo od informacij in / ali so drugačne od informacij, ki jih najdete na naši spletni strani. Zato priporočamo, da se ne zanašate izključno na podatke, ki so prikazani na naši spletni strani in zato pred uporabo proizvoda natančno preberite nalepke, opozorila in navodila, priložena blagu.

Z UPORABO TE SPLETNE STRANI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI POGOJI:

Vaš dostop do in uporaba Spletne strani (Stran), sta predmet naslednjih Pogojev uporabe in ti so skladni z vsemi zakoni in predpisi. Z dostopom do Strani in njeno uporabo sprejemate, brez omejitev ali prilagoditev, te Pogoje uporabe ter potrjujete, da se vsi drugi dogovori med vami in podjetjem Hiša penin Frangež prilagodijo glede na to vsebino. Če se ne strinjate in ne sprejmete pogojev brez omejitev in kvalifikacije, vas prosimo, da stran zapustite.

LASTNIŠTVO VSEBINE

Spletna stran in celotna vključena vsebina, vendar ne izključujoča, vsi teksti in podobe (Vsebina) so last in registrirani s strani Hiše penin Frangež ali drugih z vsemi pridržanimi pravicami, razen če je napisano drugače. Vse vsebine, kot so: blagovna znamka, logotip ali storitvena znamka, je tudi registrirana in neregistrirana blagovna znamka Hiše penin Frangež ali drugih. Uporaba Vsebine, razen kot je podana v teh Pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika Vsebine, je strogo prepovedana. Opozarjamo tudi, da bo Hiša penin Frangež na vse načine, predvidene v zakonu, vključno s kazenskopravnim pregonom, strogo uveljavljala pravice intelektualne lastnine.

UPORABA STRANI

Hiša penin Frangež dovoljuje uporabo Spletne strani, kot sledi:

 • Slike se ne smejo naložiti;
 • Vsebino si lahko naložite, vendar samo za nekomercialno ali osebno uporabo in pod pogojem, da tudi ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških obvestilih, vsebovanih na vsebini;
 • prepovedano je distribuirati, spreminjati, kopirati (razen kot je določeno zgoraj), prenašati, razstavljati, ponovno uporabljati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati, prodajati ali kako drugače uporabljati vsebine, brez pisnega dovoljenja podjetja Hiše penin Frangež;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za postavitev ali prenos materialov, ki kršijo ali ogrožajo, so lažni, zavajajoči, neprimerni, nadlegujejo, klevetajo, obrekujejo, so vulgarni, opolzki, škandalozni, podžigajoči, pornografski ali posvetni, ali drugih materialov, ki bi lahko snovali ali spodbujali dejanje, ki bi se obravnavalo kot kazenskopravna žalitev, kot povod za civilnopravno tožbo, ali kakorkoli drugače kršili katerikoli zakon. Hiša penin Frangež bo popolnoma sodelovala s pravnimi organi ali sodnimi postopki, ki bodo od nje zahtevali ali narekovali razkritje identitete vsakega, ki bo postavil ali prenašal takšne informacije ali material;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za namene oglaševanja ali v komercialne namene;
 • spletna stran je namenjena osebam starejšim od 18. let.

ZASEBNOST

Vsi osebni podatki (npr. ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih posredujete na Spletno stran po elektronski pošti ali kako drugače, se bodo uporabljali v skladu s pravili Zasebnosti, ki so objavljeni na Spletni strani. Vsaka druga komunikacija ali gradivo, ki ga posredujete na Spletno stran, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno, se obravnavajo kot nezaupni in nelastniški. E-poštni naslov in drugi prenosi ne bodo kodirani ali kako drugače zavarovani. Predstavljate in jamčite, da vse informacije, ki jih zagotavljajte v povezavi z vašo uporabo Spletne strani, so in bodo ostale resnične, točne in popolne ter da boste redno ohranjali in posodabljali te informacije.

RAZVELJAVITEV GARANCIJ

SPLETNA STRAN IN VSA PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE, VSEBINA IN UPORABNIŠKA VSEBINA, KI SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI, SO PREDMET SPREMEMB. ZAGOTOVLJENE SO ZA VAS "KOT JE", BREZ GARANCIJE KATEREKOLI VRSTE, BODISI IZRAŽENE ALI POSREDNE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, POSREDNA JAMSTVA ZA PRODAJO, USTREZAJO DOLOČENEMU NAMENU, ALI NE-KRŠITVAM.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev in zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. Brez omejevanja zgoraj navedenega Hiša penin Frangež niti ne utemeljuje niti ne predstavlja, da z uporabo Vsebine uporabnik ne bo kršil katerekoli pravice tretjih strank, niti da bo Vsebina točna, popolna ali posodobljena. Poleg tega s sklicevanjem na razprave, klepete, postavitve, prenose, elektronske table za obvestila in podobnega. Hiša penin Frangež ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz kakršnihkoli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerihkoli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršenkoli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

TO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. HIŠA PENIN FRANGEŽ ALI NJENI PRIDUŽENI SUBJEKTI IN DRUGI SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V USTVARJANJE, PRODUCIRANJE ALI IZROČANJE SPLETNE STRANI IN NJIHOVI POSAMEZNI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI, AGENTI, TER PREDSTAVNIKI, NISO ODGOVORNI ZA KATEROKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO, SPECIALNO, POSLEDIČNO, SVARILNO IN KAZENSKO ŠKODO, KI BI UTEGNILA IZVIRATI IZ SPLETNIH STRANI ALI BI BILA POVEZANA Z NJENO UPORABO ALI NJENO VSEBINO, NAJ BO OSNOVANA NA POGODBI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI ALI KAKO DRUGAČE, ČETUDI SO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev, zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo.

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH STRANK

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb, kot je Hiša penin Frangež. Take povezave so na voljo le v vašo korist. Hiša penin Frangež ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega Hiša penin Frangež izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebej:

 • če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje stranke;
 • če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;
 • če niso primerne za prodajo ali za določen namen;
 • če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
 • če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;
 • če so žaljivi ali obrekljivi.

Hiša penin Frangež ne potrjuje vsebine, ali katerihkoli proizvodov ali storitev, ki so na voljo na takih straneh. Če vzpostavite povezavo do takšnih spletnih strani, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja od Hiše penin Frangež.

REVIZIJA POGOJEV UPORABE

Hiša penin Frangež lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni te Pogoje uporabe in posodobi te informacije. Vezani ste na te spremembe, zato morate za pregled veljavnih Pogojev uporabe periodično obiskati to stran.

ZAKON IN PRISTOJNOST

Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana, zato mora biti kupec polnoleten v času oddaje naročila. V nasprotnem primeru prodajalec takoj odstopi od prodaje blaga. Če dostavljalec dvomi, da je oseba, ki prevzema naročeno blago, polnoletna, sme za preverjanje polnoletnosti zahtevati osebni dokument.

Ministrstvo za zdravje opozarja : prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Te Pogoje uporabe in vašo uporabo Spletne strani ureja pravo Slovenije, ne glede na njegovo izbiro predpisov prava in določbe Konvencije ZN o prodaji blaga in drugih predpisov EU ali lokalnih predpisov s podobno vsebino. Sodišče splošne pristojnosti, s sedežem v Murski Soboti, bo imelo izključno pristojnost v zvezi z vsemi in vsakim sporom, ki izhaja, je povezan z/ali v zvezi s temi Pogoji uporabe in/ali Spletne Strani ali v katerem so ti pogoji uporabe in/ali spletnega mesta materialno dejstvo.

ODPOVED REZERVACIJE OD PAKETOV DEGUSTACIJ

Kupec ima pravico do odpovedi rezervacije. V kolikor kupec odpove rezervacijo na svojo željo, do 24 ur pred rezervacijo, je upravičen do povračila vplačanega zneska. V primeru, da kupec odpove rezervacijo v manj kot 24-ih urah pred rezervacijo, kupec do povračila kupnine ni upravičen.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Obrazec za vračilo blaga se odda tukaj. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno še ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. V skladu s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Stranki bosta vse morebitne spore poskusila reševati sporazumno in izvensodno. Za reševanje sporov, ki jih stranki ne moreta rešiti sporazumno je odgovorno okrožno sodišče v Gornji Radgoni.

 

Datum zadnje spremembe: 14.04.2020