Pravila sodelovanja v nagradni igri Hiša penin Frangež – Doživetje kraljevskih okusov

Pravila sodelovanja v nagradni igri Hiša penin Frangež – Doživetje kraljevskih okusov

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre 

Organizator nagradne igre z nazivom »Hiša penin Frangež – Doživetje kraljevskih okusov.« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HIŠA PENIN FRANGEŽ, JERNEJ FRANGEŽ – VINOTOČ. (v nadaljevanju: organizator). 

 1. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija penin Frangež. 

 1. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala od 20. do 31. 12. 2019. 

 1. Udeleženci nagradne igre 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki se prijavijo k sodelovanju z izpolnitvijo letaka . V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju HIŠA PENIN FRANGEŽ, JERNEJ FRANGEŽ – VINOTOČ, ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 1. Pravila in pogoji nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja HIŠA PENIN FRANGEŽ, JERNEJ FRANGEŽ – VINOTOČ ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec. 

 1. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 20. do vključno 31. 12. 2019 oddajo na stojnici Hiše penin Frangež v trgovskem centru Mercator center Maribor Tabor ali na stojnici Hiše penin Frangež  v CityCenter Celje, izpolnjen letak za nagradno igro Hiše penin Frangež – Doživetje kraljevskih okusov. 

 1. Nagradni sklad V nagradnem skladu so naslednje nagrade: 
 • Paket Frangež Cuvee (6 penin)
 • Frutti breskev
 • Frutti jagoda
 • Frutti višnja
 1. Podeljevanje nagrad 

Nagrade bodo podeljene 4 izžrebanim, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddali izpolnjen letak na stojnici Hiše penin Frangež v trgovskem centru EUROPARK, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor. 

 1. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 1. Žrebanje nagrajencev 

Organizator nagradne igre bo 3.1.2020 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. V vsakem žrebu bo z naključnim računalniškim žrebom izžreban 1 nagrajenec. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do konca nagradne igre. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca (navedenih v 4. členu) v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se žreb ponovi. V kolikor tudi naslednji nagrajenec ni upravičen do nagrade, se nagrade ne podeli. Uporabnik lahko prejme le eno nagrado posameznega kroga nagradne igre. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, e-naslov. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

 1. Obveščanje nagrajencev 

Posamezni nagrajenci bodo preko e-pošte pozvani, da organizatorju nagradne igre v roku največ 7 delovnih dni posredujejo svoj celoten poštni naslov in kontaktno telefonsko številko za potrebe dostave nagrade. V primeru, da tega ne storijo, se nagrada ne podeli in organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 1. Objava nagrajencev 

Povezava do seznama nagrajencev bo dan po izboru objavljena na spletni strani hisapeninfrangez/nagradnaigra2019-izbornagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v primeru zmage. Prav tako se vsi udeleženci nagradne igre izrecno in nepreklicno strinjajo z prejemanjem elektronskih novic Hiše penin Frangež. Več o prejemanju elektronskih novic in pravilih si lahko preberete na spletni strani: hisapeninfrangez.si/pogoji-uporabe/.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča. 

 1. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti ali z dostavno službo, na naslov, ki ga bodo po obvestilu s strani pogodbenega izvajalca, posredovali pogodbenemu izvajalcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji. Organizator si pridržuje pravico, da ne podelita nagrad, če: 

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 
 1. Izključitev odgovornosti 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • Sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 
 1. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja HIŠA PENIN FRANGEŽ, JERNEJ FRANGEŽ – VINOTOČ in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: infoisapenin.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. 

 1. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre je objavljena na spletni strani hisapeninfrangez/nagradnaigra2019, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 1. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator igre si pridružuje pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani hisapeninfrangez/nagradnaigra2019

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Gornji Radgoni. 

V Gornji Radgoni, 20. 12. 2019